Inställt dialogmöte om Resecentrum

Publiceringsdatum : 2018-11-28

Dessvärre kommer kommunen att tvingas ställa in dialogmötet för Resecentrum den 4 december. Nytt datum för mötet kommer senare.

Vi har varit lite väl förhoppningsfulla i vår ambition att få in alla uppgifter och förutsättningar som behövs för att ge deltagarna en klar och tydlig bild av den fortsatta processen med upphandling och byggande av det nya Lerum Resecentrum. Vi kommer, så snart som möjligt efter den 4 december, att utlysa ett nytt datum för dialogmötet.