Internationella dagen mot homofobi och transfobi

Publiceringsdatum : 2018-05-17

Idag, den 17 maj, flaggar kommunen med regnbågsflaggor för att uppmärksamma internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Det är en dag som synliggör de hatbrott, våld, trakasserier och diskriminering som HBTQ-personer utsätts för idag. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO den 17 maj 1990 fattade beslut om att inte längre klassa homosexualitet som en sjukdom.

I Lerums kommun arbetar just nu HBTQ-samrådet* med att förbereda för Europride som pågår mellan den 14 och 19 augusti. Samrådet planerar även för kompetenshöjande insatser för anställda i kommunen och föreningar. Nästa samråd är den 22 maj, kl. 17.30 med samling i KomIn. Välkommen att delta och sprida inbjudan!

* HBTQ-samrådet är ett forum där kommuninvånare med koppling till HBTQ, politiker och tjänstepersoner möts för att öka kunskap om och förbättra kommunens arbete för HBTQ-personers mänskliga rättigheter.