Inventering av läderbaggar

Publiceringsdatum : 2018-06-14

Länsstyrelsen ska mellan den 10 juli–15 augusti inventera hur mycket läderbaggar det finns i Västra Götalandsregionen. I Lerums kommun kommer det att ske vid Hulan i Lerum.

läderbaggeLäderbaggen lever i gamla träd, så därför har Länsstyrelsen bestämt sig för att inventera i några av de värdekärnor för skyddsvärda träd i länet. Arbetet kommer att beröra fastigheterna Rydsberg 8:2 och 8:3, delvis inom Hulan naturreservat.

På varje plats kommer det finnas tre fallfällor och tre feromonfällor. Fallfällorna sätts inuti ihåliga träd och feromonfällorna kommer att sättas upp i träden. Samtliga fällor placeras så att eventuella betesdjur inte kommer åt dom. Fällorna kommer tömmas två gånger inom tre dagar, sammanlagt kommer därför varje plats att besökas tre gånger.

Kontakt

Vid behov kontakta Länsstyrelsen, Anna Stenström på tel 010-22 44 706, anna.stenstrom@lansstyrelsen.se. Vill du ha kontakt med konsultfirman så kan du ringa Ecocom AB, Per Österman på tel 0730-75 38 60.