Ändrade regler för bidrag till vissa föreningar

Publiceringsdatum : 2016-10-27

Kommunfullmäktige har antagit reviderade riktlinjer för föreningsbidrag för pensionärsföreningar och föreningar som organiserar personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter

De ändrade reglerna gäller från den 24 oktober 2016

  • Sista ansökningsdag är 1 december. En sent inkommen ansökan handläggs om det finns särskilda skäl.
  • Föreningar ska på begäran redogöra för antalet bidragsgrundande medlemmar för kommunen, eller granskare som kommunen har utsett.
  • Medlem i en pensionärs-/ seniorförening måste ha fyllt 65 år för att vara bidragsgrundande.
  • Har föreningen intäkter för uthyrning av lokaler de söker lokalkostnadsbidrag för ska detta redovisas särskilt av föreningen. Föreningen får endast lokalkostnadsbidrag för nettokostnaden. Nettokostnaden är den summa som finns kvar när intäkter för uthyrning dragits av från för föreningens lokalkostnader.

Läs mer om föreningsbidrag här >>