Johannebergsvägen i Floda avstängd

Publiceringsdatum : 2020-11-17

Vi behöver laga en ledning vid Johannebergsvägen 10. Vägen är avstängd, hänvisning sker till alternativa vägar.

Störningar i form av buller från grävskopa kan förekomma. Jobbet är en akut åtgärd som startar idag den 17 november och beräknas pågå fram till den 27 november.   

På bilden visar rött kryss är där vägen grävs upp. Gult är alternativ väg.