Lång avstängning av Jonseredsvägen

Publiceringsdatum : 2019-05-22

Öppnandet av Jonseredsvägen i Partille, nära kommungränsen till Lerum, dröjer till slutet av 2021. Partille kommun har genomfört en undersökning av rasområdet. Geotekniker kom fram till att det krävs omfattande ombyggnation av hela vägsträckan som vilar på stenmuren för att hindra nya ras, närmare 280 meter. Arbetet blir extra tidsödande då sträckan ligger vid ett Natura 2000-område och intill lekbotten för Säveålaxen. Innan start av ombyggnationen måste omfattande miljöutredningar och tillståndsprocesser utföras.

Raset under vägen beror troligen på erosion bakom stenmuren orsakad av dels vatten från Säveån och dels av regn- och smältvatten som passerat genom vägkroppen. Det har skapat hålrum innanför stenmuren som sedan rasat.

Problem för trafiken

Tyvärr innebär de omfattande skadorna att vägen kommer att vara avstängd till någon gång i slutet av 2021. Bilar hänvisas till E20. Cyklister och gående kan passera via Jonsereds fabriker.

Vägsträckan ligger i Partille

Vägen ligger i Partille kommun och ansvaret för ombyggnationen ligger där. Ytterligare information ligger på deras webbplats.