Jonseredsvägen fortsatt avstängd

Publiceringsdatum : 2020-08-25

Jonseredsvägen har varit avstängd sedan februari 2019. Då rasade delar av vägen vid Jonsereds fabriker. Eftersom vägen ligger i Partille kommun är det de som ansvarar för återuppbyggnaden. Vägen har stora skador och det krävs ett omfattande arbete för att återuppbygga både väg och mur.

Politiker i Lerums kommun är medvetna om att avstängningen påverkar många invånare negativt. Därför har det framförts tydliga önskemål till Partilles kommun om att påskynda reparationen.

Mur från 1700-talet

Vägen vilar på en mur från 1700-talet och har tyvärr stora skador. Både väg och mur mot Säveån behöver schaktas bort och ersättas längs en sträcka på cirka 280 meter. Arbetet kompliceras av att vägsträckan ligger inom ett Natura 2000-område. Partille kommun beräknar kostnaden till drygt 50 miljoner kronor och byggstart 2021.

Läs mer om Jonseredsvägen här.