Kameraövervakning i parkeringshus i Lerum

Publiceringsdatum : 2018-07-04

I veckan sätter Lerums kommun upp kameraövervakning i parkeringshuset vid Stationsvägen i Lerum. Kommunens syfte med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och för att underlätta utredning och eller lagföring av brott.

Den senaste omfattande skadegörelsen på gångbrons fönster innebär en kostnad på cirka 250 000 kronor. I det här fallet hamnar kostnaden hos Trafikverket. Nya fönster är beställda.

Inom Lerums kommun kommer endast ett fåtal tjänstepersoner att ha tillgång till inspelat bildmaterial. Inga personuppgifter kommer hanteras av personer utanför den egna organisationen. Polismyndighet eller motsvarande rättsvårdande myndighet kommer att kunna ta bildmaterial i beslag i samband med brottsutredning och efter förfrågan. 

Kameraövervakningen har tillstånd av länsstyrelsen och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). I det här fallet är personuppgifter rörliga bilder där enskilda kan identifieras och registreringsnummer på fordon.

Inspelat bildmaterial kommer lagras under 20 dagar, därefter kommer detta att raderas automatiskt.