Kampen mot parkslide fortsätter

Publiceringsdatum : 2020-09-25

Med start på måndag 28 september kommer Lerums kommun att genomföra åtgärder på parkslide på ett tiotal platser i kommunen. Åtgärderna sker inom ramen för kommunens pågående LONA-projekt om invasiva främmande arter och syftar till att begränsa spridningen av parkslide.

Platserna är valda utifrån att det är kommunal mark där parkslide växer på eller i anslutning till känslig naturmark, och där det finns en stor risk för ytterligare spridning. Med känslig naturmark menas naturmiljöer med höga naturvärden eller där miljön har en viktig roll för exempelvis hotade eller skyddade arter och naturmiljöer.

Parkslide omfattas inte av lagstiftning och det finns därför inga juridiska skyldigheter för fastighetsägare att bekämpa arten. Parkslide är dock en invasiv främmande art som breder ut sig på andra växters och djurs bekostnad, och den förstör naturliga ekosystem.

Nedanstående platser har valts ut för parkslideåtgärder under 2020, men det kan komma att justeras beroende på tidsåtgång på de olika platserna. Åtgärder kommer även att genomföras under 2021 inom ramen för projektet. Vi kommer att använda några olika metoder beroende på platsernas skilda förutsättningar. Framförallt kommer vi att täcka bestånd med duk och något som tynger ned duken, till exempel träflis/jord/annat material. Några mindre bestånd kommer eventuellt att grävas upp. Metoderna är valda för att vara kostnadseffektiva. Det finns inga långvariga studier av bekämpning av parkslide att luta sig mot, därför kan vi inte med säkerhet säga hur det långsiktiga resultatet av åtgärderna blir, men uppföljning kommer att göras.

Tack till alla som rapporterat in om invasiva arter som exempelvis parkslide på Artdatabanken. Det hjälper oss att kartlägga spridningen och planera kommunens insatser där de gör mest nytta.

Klicka här för att läsa mer om bekämpningen av parkslide.

Platser där åtgärder görs

Lerum

  • Brännås Backe
  • Norra Koxåsvägen (flera bestånd)
  • Åtorpsbron (södra åkanten) samt några bestånd öster om bron.
  • Aludden

Floda

  • Norra Nääsgränsvägen (strax utanför naturreservatet)
  • Floda Strandvägen (flera bestånd längs Sävelångens södra strand)