Käpphästar på Berghultskolan

Publiceringsdatum : 2019-05-13

Under långrasterna på Berghultskolan kan eleverna mata Janis, en hingst på 6 år som gillar sockerbitar. Det står på skylten som hänger nedanför den uppstallade käpphästen på skolgården tillsammans med nio andra hästar. Den internationellt populära sporten käpphästhoppning har anlänt till Berghultsskolan.

Käpphästhoppningen är en ny rastaktivitet för eleverna att ta del av under rasterna. Och det har blivit ett mycket uppskattat inslag. Fritidspedagogen Maarit Posti håller tillsammans med kollegan Marie Dahlström i rastaktiviteterna.

– Skolans föräldraförening ställde upp med inköpet av käpphästarna. Sedan fick varje klass efter röstning namnge varsin häst, och bestämma respektive hästs kön, intressen och favoritmat.

Med nästan alla elever samlade på skolgården ordnades invigning för stallet och käpphästarna tidigare i vår. Ett sidenband klipptes av med hjälp av två elever.  

– Det har varit ett otroligt engagemang från både eleverna och föräldrarna, säger rastaktivisten Maarit Posti.

SuperhästbanaElever hänger upp spännerElever hänger upp spännerFoto av: Emma Söderblom

I början av rasten tar Siri, Hilma, Edvin, Fred och Ante fram stallet från förrådet. Varje häst hängs upp mot en vägg där träpallar har spikats upp. Skyltar som beskriver varje hästs egenskaper och varsin foderspann hängs nogsamt upp vid varje häst.

Därefter börjar hinderbyggandet, där eleverna bygger hinder – en superhästbana – med hjälp av koner och träpinnar.

– Om man har lust så frågar man ju Maarit om man kan få ett par koner och lite pinnar, så bygger man en bana, och så bygger man på. Sen så blir det så att man måste springa utan häst, annars går hindren sönder. Säger Ante 12 år.

– Eftersom själva käppen slår i hindren, fyller Edvin 9 år i. 

– Det är väldigt kul, säger Hilma 11 år. 

Vad de syftar på är att allteftersom hindren byggs ut, krävs längre hopp, vilket gör att det blir svårt att hoppa med käpphäst. Dessa läggs då åt sidan och leken utvecklar sig följsamt till en hinderhopptävling utan käpphäst. 

Tävlingar har arrangerats, men det är oftast något som spontant under rasten, berättar Maarit Posti.  

– Det är ett fantastiskt engagemang, och det är alla åldrar blandat som hoppar och tävlar. Och de här hästarna, som inte är av tyg, kan vi ta fram även om det regnar.

Lärande lekFritidspedagog Maarit PostiFritidspedagog Maarit PostiFoto av: Emma Söderblom

I egenskap av rastaktivist är Maarit Postis uppdrag att ha igång många aktiviteter samtidigt under rasterna, vilket syns under den stund som vi står på skolgården. Det är full aktivitet. Rasterna är utformade så att de är utmanande och att barnen ska ha roligt. 

– Nu pratar man mycket om lekens betydelse, hur viktigt det är för hela skoldagen att barnen har bra raster. För det är genom leken som man fångar så mycket - rörelse, värdegrundsarbete, få in kompisrelationer, och konflikthantering - att konflikter löses på rasten innan man går tillbaka till klassrummet. Man får in allt, säger Maarit Posti, rastaktivist. 

Med rastaktiviteterna som Maarit Posti och Marie Dahlström håller i lär de känna barnen. I de fall som någon ser ensam ut eller har svårt för att ta sig in i leken, fångas dessa upp. Det är eleverna i fyran och femman som oftast håller i lekarna, och introducerar till de mindre.

Med käpphästarna som exempel visar det hur eleverna genom leken lär sig nya ord och begrepp.

– Eleverna lär sig exempelvis vad ”sto” och ”hingst” är, ord en del kanske inte kommer i kontakt med annars, säger Posti.

Matdags för hästarna

Efter en stund är det matdags för hästarna och eleverna tar med sig varje hästs foderspann som fylls på med kort sly och med gräs. Därefter lämnas hästarna och den byggda banan, för att en stund senare tas över av en annan grupp elever som bygger en ny bana.