Kartläggning inför åtgärdsplan för invasiva arter

Publiceringsdatum : 2020-11-20

Under sommaren 2020 har Lerums kommun låtit inventera förekomsten av tre invasiva vattenlevande växter i ett urval av kommunens sjöar. Resultatet kommer att användas i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för invasiva arter.

Det är sjögull, vattenpest och smal vattenpest som har eftersökts inom ramen för LONA-projektet Invasiva främmande arter. 

Inventeringen visade inga nya fynd av sjögull och inte heller några fynd av smal vattenpest. Däremot hittades vattenpest vid Hjällsnäs i Mjörn, Aspen, Lillelången och Vällsjön. Sjögull är känt sedan tidigare i sjön Trehörningen.

En slutsats från inventeringen är att det är viktigt att minimera risken för spridning till andra sjöar och vattendrag, genom att hindra spridning från exempelvis båtar och fiskeutrustning som använts i sjöar med förekomst av invasiva arter. Enligt havs- och vattenmyndigheten räcker det att små bitar av vattenpest eller sjögull sprids för att de ska etablera sig i ett nytt område. Kontrollera därför båtar och annan utrustning som flyttas mellan områden. Var även aktsam med hantering av akvarier och dammar som innehåller dessa och andra främmande arter, och släpp inte ut vatten, växter eller djur från akvarier och dammar i andra vatten.