Klimatanpassning i äldres vardag

Publiceringsdatum : 2019-11-04

Klimatet är i förändring på grund av den globala uppvärmningen. Allt tyder på att värmeböljor och extremväder blir allt vanligare. Hur ska vi som kommun hantera detta? Längre värmeböljor är livshotande för äldre och sjuka invånare. Nu finns idéer för hur Lerums kommun praktiskt ska hantera detta.

- Klimatanpassning handlar inte bara om hårda värden som vatten- och elförsörjning eller att förhindra jordskred och översvämningar. Det finns många mjuka faktorer vi också tittar på. Under våren 2019 bjöds medarbetare från måltidsservice och kommunala äldreboenden in för att diskutera hur vi tillsammans kan anpassa intaget av mat och vätska för minska sårbarheten för de äldre på våra boenden under värmeböljor, säger David Hirdman kommunens klimatanpassningsstrateg.

Folkhälsomyndigheten noterade att 700 fler äldre personer dog under sommaren 2018 i Sverige, med största sannolikhet till följd av värmen. Den stora utmaningen är att kyla ned och få de äldre att dricka tillräckligt mycket under värmeböljor. Därför är det viktigt att personal på särskilda boenden bevakar vätske- och saltbalanserna och ser över maten som serveras, måltidsmenyerna och andra faktorer som värmestressar de äldre.

- Den fysiska miljön är också avgörande. Vissa boenden är betydligt svalare än andra, och det kan skilja mellan avdelningar. Här kan vi i kommunen även jobba med att skapa ökad skugga i form av planteringar och markiser.

Projektet har utvärderats i höst och kommer att ta omtag inför sommaren 2020. Några slutsatser som dragits är att kommunikationskanalerna måste förbättras med de medarbetare som jobbar med de äldre. Vad gäller maten diskuterades möjliga åtgärder i sommarmenyn. Då det på äldreboendena erbjuds två alternativ på lunchen kom verksamheterna fram till att under sommaren 2019 styra en av dessa till ett ”lättare” alternativ och servera den rejälare måltiden vid middagstid eftersom det kan kännas betungande att äta en stor måltid när det är som varmast. Resultatet uppskattades dock inte av majoritet av de boende då många är vana vid att endast äta en lättare måltid på eftermiddagen. Riktigt varma dagar är det, likt kulturen är runt Medelhavet, vettigare att äta lite mer på kvällen.

- Grundtanken är inte fel men modellen får justeras och anpassas inför kommande somrar och eventuella värmeböljor. I övrigt handlar det mycket om att underlätta kontinuerlig tillgång till vätska, och anpassade mellanmål så som exempelvis svala krämer och drycker eller salta kex, menar Matilda Wettermark enhetschef på måltidsservice.

Vanor kan vara svåra att överbrygga, men David är optimistisk:

- Jag skulle säga att vi ligger i framkant i Kommunsverige och prövar oss systematiskt fram i nära samarbete med forskningsinstitutet RISE och CSPR vid Linköpings universitet. Vi har även haft dialog med Livsmedelsverket i detta projekt. Vi måste samtidigt ha generella rutiner, arbetssätt och larmkedjor utan att glömma att upplevd värme också är individuellt. Vi försöker göra det bästa vi kan för att de äldre ska må så bra som möjligt. Den politiska viljan är att kommunens verksamheter ska anpassas till klimatförändringarna. Det görs på en rad områden, av vilka det här vi pratat om är ett. Tillsammans gör vi skillnad i vårt arbete.