Kokningsrekommendation

Publiceringsdatum : 2018-07-19

Uppdatering fredag den 3 augusti. Rekommendationen att koka dricksvattnet har upphävts. VA-enheten har vid tre upprepade tillfällen fått provsvar på vattnet utan anmärkning. Därför känner sig Lerums kommun trygga med att upphäva kokningsrekommendationen. Vattenkranar som stått oanvända en längre tid bör spolas. Återanvänd gärna vattnet, t ex till blommor, eftersom det är låga vattennivåer i kommunen.

Tidigare text:

Torsdagen den 19 juli 2018 kl 11:00 införde Lerums kommun kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Ni som bor i Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är kopplade till ett annat vattenverk och behöver inte koka ert dricksvatten.

En samling händelser som inträffat under veckan föranleder att vi tagit beslutet att införa kokningsrekommendationer. Beslutet baseras på försämrat råvatten in till vattenverket på grund av torkan, gårdagens driftstörning på vattenverket som även ledde till att ledningsnätet blev tömt på vatten, tillsammans med ett preliminärt prov från torsdagen 19 juli som visat på något förhöjda halter av E-colibakterier. Definitivt svar kommer vi att få i början av nästa vecka. 

VA-enheten har rådfrågat Livsmedelsverkets expertgrupp och har i samråd med dem tagit beslut om att rekommendera berörda kommundelar att koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram till dess att vattenproverna är godkända och VA-enheten ger nya besked. Vi väljer i detta fall att ta det säkra före det osäkra. 

Vattnet ska kokas upp så att det bubblar kraftigt, då har det nått en temperatur på 100ºC och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker att det har kokat upp ordentligt.

Under Mer information nedan kan du läsa mer om vad kokningsrekommendationen innebär samt läsa igenom frågor och svar. 

Mer information