Kommande information om vildsvin

Publiceringsdatum : 2019-05-23

Kommunen har fått in frågor kring den ökade förekomsten av vildsvin i kommunen. Vi kommer att publicera mer utförlig och bekräftad information så snart vi kan inom de närmsta dagarna.

Informationen kommer bland annat att ge jaktledares svar på frågor om vildsvin som art, hur du kan agera vid ett möte med ett vildsvin, och hur man som tomtägare kan värna sin trädgård.