Kommunen ansöker om åtgärder för trafiksäkerhet på Härskogsvägen

Publiceringsdatum : 2018-10-08

Sänkt hastighet, förbud mot tung trafik med tillkopplad släpvagn och förbud mot trafik med farligt gods på Härskogsvägen. Det kräver kommunalråden i Lerums kommun och har personligen uppvaktat länsstyrelsen med ansökan om trafikåtgärder på den olycksdrabbade vägen.

- Vägen blir allt mer trafikerad och mätningar visar att det ofta körs fortare än hastighetsbegränsningen. Det är vanligt förekommande att farligt gods transporteras på vägen, trots att den inte är en utpekad led för det. Förbudet av tung trafik med släp är en trafiksäkerhetsåtgärd utmed sträckan. Eftersom vi inte får gehör för att utveckla den här länken till Landvetter, måste vi reglera den för att öka säkerheten, säger Renée Norgren Jeryd, kommunalråd i Lerums kommun.

Kommunalråden vill se att hastigheten sänks till 50 km/h på delar av vägen och vill ha ett förbud mot tung trafik med tillkopplad släpvagn och mot transporter med farligt gods. Kommunalråden har uppvaktat länsstyrelsen med kommunens ansökan om åtgärderna.

Härskogsvägen utgör en pendlingsväg mellan Lerum och Härryda, men är också en transportled för gods och en väg som många resenärer till och från Landvetters flygplats åker. Vägen har en trafikmängd på cirka 2500-3000 fordon per dygn. Sträckan har varierande standard, bitvis mycket kurvig med många anslutningar direkt till bostadsfastigheter eller till tät skog. Idag är skyltad hastighet 70 km/h för hela sträckan.