Kommunen blir ägare till dämmet vid Stamsjön

Publiceringsdatum : 2018-06-27

Kommunen blir ägare till dämmet vid Stamsjön. Det innebär att kommunen kan ta hand om dämmet långsiktigt och säkra framtiden för dämmet och Stamsjön.

Lösningen har nåtts i samförstånd med tidigare ägare till dämmet. När kommunen nu blir ägare till dämmet kommer kommunen kunna göra åtgärder i området vid sjöutloppet. Tanken är att kommunen tar över ansvar för tillsyn och skötsel av dämmet.

Åtgärderna som behöver göras är tänkta att skapa en vattennivå liknande den gamla, på ett sätt som blir självreglerande. Det skapar i så fall också möjlighet för vandrande fisk att ta sig förbi dämmet upp- och nedströms. Kommunen kommer se vad som behöver göras för att badplatsen i sjöns nordöstra ände ska fungera på ett bra sätt.