Kommunen omförhandlar dopningsavtal

Publiceringsdatum : 2017-03-24

Sedan augusti 2012 har det funnits en överenskommelse mellan Lerums kommun och ett antal träningsanläggningar i Lerums kommun om samarbete mot dopning. Lerums kommun tar nu initiativ till en översyn och omförhandling av avtalet.

- Det är viktigt att samarbeta mot dopning, säger verksamhetschef Kaija Merta, Sektor stöd och omsorg. Vi behöver dock se över och omförhandla nuvarande överenskommelse, som tecknades 2012.  

I nuvarande avtal står bland annat att kommunens beroendeenhet kan bistå med dopningstester samt hjälpa till med stödsamtal och behandling. Provtagning är dock inte ett kommunalt ansvar utan ligger inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde.

Kommuninvånare som har behov av socialt stöd är givetvis välkomna att vända sig till socialtjänsten för att få sina behov utredda.

Lerums kommun säger upp nuvarande avtal från 2017-04-01.