Lerums kommun skapar ädellövskog för framtiden

Publiceringsdatum : 2017-08-02

Lerums kommun planterar ädellövträd. Ek och bok ska växa till sig och bli skog för att skapa mer dynamik, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter i kommunen.

De första plantorna av ädellövträden planterades 2014. För att inte vilt, som rådjur och älg, ska äta upp och förstöra hela planteringen är området inhägnat. I sommar kommer stiftelsen Skogssällskapet, som har hand om kommunens skogar, att laga stängslet runt området i Goråsskogen. Det ger den lugn och ro som plantorna behöver för att växa till sig.

- Stängslet ska hindra bland annat rådjur från att äta upp ekplantorna, som är särskilt åtråvärda för djuren att beta. Stängslet tas sedan bort när träden har blivit cirka fyra-fem meter höga, då har de växt ur beteshöjd, säger Sebastian Backlund, skogsförvaltare på Skogssällskapet.

Uppklippt stängsel

Under förra året hittades en del av stängslet uppklippt och bort rullat. Då hjälpplanterade Skogssällskapet området med ungefär 1300 nya ekplantor. För att skydda de plantor som finns kvar och ge dem möjlighet att växa till sig lagas nu stängslet. Dessutom planerar Skogssällskapet att sätta nya skott våren 2018 för att skogen på en dryg hektar ska växa till sig.

- Det blir en liten fördröjning nu i och med att trädplantorna betades ner. Vi behöver skydda de nya plantorna från rådjur och annat vilt som kan beta på de nya plantorna, kommenterar Sebastian Backlund.

Är du ute i området och ser skador på stängslet kontakta mark- och exploateringsingenjör Christina Odby, e-post: Christina.Odby@lerum.se, telefonnummer: 0302-521089 alternativt  0722-001189. Då kan vi så fort som möjligt komma ut och laga stängslet så skogen får en chans att växa till sig för framtiden.