Kommunen tidigt ute med åtgärder

Publiceringsdatum : 2020-12-02

I en artikel i Lerums Tidning har en del läsare uppfattat det som att kommunen först nu infört åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19 på våra äldreboenden. Så är det inte. Kommunen var tidigt ute med att införa ett flertal åtgärder för att skydda våra äldre.

Sedan starten av pandemin har vi följt Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och regeringens rekommendationer, lagar och riktlinjer. Det har inneburit att vi hela tiden har arbetat med basal hygien. Rent konkret innebär det noggrann handhygien, användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Lerums kommun införde tidigt besöksförbud på äldreboenden, redan när det var en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Senare blev det ett nationellt förbud som upphävdes 1 oktober.

Nu bär alla visir - hela tiden

Kommunen har nu beslutat om att införa ytterligare en åtgärd för att minska smittspridningen. Vård- och omsorgspersonal på äldreboenden ska bära visir under hela arbetstiden. Sedan tidigare har personal som arbetat med vårdtagare som har misstänkt eller konstaterad covid-19 burit heltäckande visir kombinerat med munskydd.

Lerums kommun har under hela pandemin haft ett gott samarbete med vårdcentralerna. Deras läkare kommer minst en gång i veckan till boendena och oftare vid behov. De gör bedömningar och sätter in behandlingar. Har sjukhusvård behövts, så har patienterna fått det. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat olika verksamheter över hela regionen. Även kommunens sjukvård har fått tillsyn, men svaren IVO fått av Lerums kommun föranledde inte ytterligare granskning.