Kommunen vill avveckla Avab och sälja Avabs fastigheter

Publiceringsdatum : 2019-03-26

Kommunen vill avveckla det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Avab, sälja bolagets permanenta bostäder till Förbo och överlåta förvaltningen till Förbo. Under våren ska ärendet upp till beslut hos politiken.

Lerums kommun mötte regeringens krav att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen 2016. Genom att ombilda det vilande allmännyttiga bostadsbolaget AB Aspenäs villastad, Avab, kunde ett antal bostäder tas fram för nyanlända och övriga bostadsmarknaden.

- Vi har tagit fram cirka 140 bostäder och bosatt alla personer som kommit till oss sen flyktingvågen 2015. Det är drygt 500 personer. Nu vill vi sälja de permanenta bostäderna till Förbo som har många års vana att förvalta fastigheter, säger Håkan Pettersson, kommundirektör.

För att underlätta och effektivisera bostädernas förvaltning, drift och administration, men också ur ett ekonomiskt perspektiv, föreslås att Avabs bostäder med permanent bygglov överlåts till Förbo AB för den värderade summan per fastighet, totalt 127 300 000 kronor. Förslaget innebär också att Avab överlåter bostäder med tidsbegränsat bygglov till kommunen till det bokförda värdet.

Genom att sälja fastigheterna med permanent bygglov till ett redan etablerat fastighetsbolag och överlåta de byggnader som har tidsbegränsat bygglov, till Lerums kommun blir det möjligt att avveckla bostadsbolaget Avab i sin helhet.

- Som kommun har vi löst uppgiften att skapa bostäder enligt bosättningslagen. Det innebär kostnader för kommunen, men vi har löst det till en lägre kostnad genom att bygga och skapa bostäder genom Avab. Alternativen, som att hyra rum på hotell och privata bostäder, hade varit mer kostsamma och är ingen hållbar lösning. Vi har skapat riktiga hem för de människor som kommit hit och för övriga bostadsmarknaden, säger Håkan Pettersson.

Förbo är ett av kommunen delägt allmännyttigt fastighetsbolag med drygt 1300 lägenheter i Lerums kommun. Det finns idag ett pågående samarbete mellan Förbo och Lerums kommun där ett visst antal lägenheter varje år tilldelas kommunen från Förbos bestånd genom en överenskommelse. Kommunen fördelar sedan i sin tur bostäderna till de målgrupper som kommunen ansvarar för att bosätta. Mot bakgrund av det är Förbo en naturlig köpare av Avabs bostäder med permanent bygglov.

Klicka på länken under Mer information nedan, för att ta del av tjänsteskrivelsen. Du hittar tjänsteskrivelsen i ärenden till kommunstyrelsen den 3 april.