Kommunens julbelysning

Publiceringsdatum : 2018-12-05

Julen närmar sig och många invånare vill att det ska synas på gator och torg i Lerums kommun. Det har kommit in samtal och mejl till KomIn med önskan om att kommunen ska sätta upp julbelysning på fler platser.

Under cirka 20 år har det blivit en tradition att kommunen sätter upp granar med belysning i Gråbo, Sjövik, Tollered och Lerum.
2016 provade Teknisk service att sätta upp julbelysning i rondellen i Hulan. Det blev uppskattat och arbetet har i år fortsatt med att sätta upp julbelysning i tre rondeller i Stenkullen.

Julbelysning på torg

På Bagges Torg och i Floda centrum är det dekorerat med julbelysning. Den är uppsatt av fastighetsägarna och handlarna. Något liknande har inte skett i Gråbo.
Boende i Gråbo önskar att även deras rondeller ska få julbelysning. De rondellerna ägs av Trafikverket. Kommunen ska se om det finns möjlighet att samarbeta med Trafikverket för att få upp juldekorationer till ett kommande år.

Nya platser

Teknisk service och Parkenheten tittar varje år på var och hur de kan utöka och förbättra julbelysningen, Ett krav är att platsen redan har framdragen el annars blir det för kostsamt.