Kommunfullmäktiges möte den 14 maj ställs in

Publiceringsdatum : 2020-05-04

De få ärenden som är på dagordningen flyttas till nästa möte, den 11 juni.

Med anledning av arbetet som följer i spåren av coronavirus/covid-19
råder borgfred mellan kommunfullmäktiges samtliga politiska partier. Därför lyfts inga motioner eller interpellationer på mötet. Juni månads möte, det sista innan sommaren, börjar klockan 18.