Kommunicera mera – bli bättre på att tala med barn och ungdomar med NPF

Publiceringsdatum : 2020-01-16

Anhörigstödet i Lerums kommun i samverkan med Attention Lerum, bjuder in till en föreläsning med Ebba Almsenius som är leg. logoped och en av de medverkande experter som deltar i Urs programserie ”Superungar”.

  • Datum och tid: Torsdag 5 mars klockan 18-20.
  • Plats: Equmeniakyrkan, Mossalaggsvägen 6 Gråbo.

Ebba AlmseniusEbba AlmseniusEbba arbetar inom skolans stödenhet i Härryda kommun där hon utbildar och handleder skolornas egna resurser för att de bättre ska kunna möta elever med exempelvis autism, ADHD, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning i skolmiljö.

Ebba är själv förälder till ett barn med autism och ADHD. Med exempel från sin vardag i mötet med barn, elever och personal berättar och visar hon hur kommunikationsstöd fungerar i praktiken.

Personal kan närvara i mån av plats.

För anmälan och information

Jessica Gustavsson
0302-52 22 39
jessica.gustavsson@lerum.se