Kompetensförstärkning under pandemin

Publiceringsdatum : 2020-04-30

För att säkerställa personalförsörjningen inom hemtjänsten, särskilt boende för äldre och funktionsstöd under covidpandemin rekryterar kommunen på bred front och erbjuder introduktionsutbildningar för nya medarbetare.

Under fyra timmar en tisdagseftermiddag i april deltar ett tiotal personer i grundläggande introduktionsutbildning för nyanställda. Efter att de provat på att gå bredvid på arbetsplatsen, ska deltagarna genomgå utbildningar i hygienrutiner, läkemedelshantering och förflyttning.

- Bra nu sitter alla med armlängds avstånd till varandra. Nu kan vi prata patient- och medarbetarsäkerhet, säger Barbro Jansson, som med lång erfarenhet som sjuksköterska från vården numera verkar som utvecklingssekreterare inom Sektor stöd och omsorg i Lerums kommun.

Dagens deltagare har skiftande bakgrund - många med erfarenhet av äldreomsorg eller funktionsstöd – men andra deltar med arbetsvana från digital kommunikation, tandvård och lastbilskörning.

På grundkursen tar Barbro upp mycket matnyttigt, från gällande lagstiftning till värdighetsgarantier och sekretess. Värdegrunden lägger plattformen för det personliga bemötandet. Varje brukare är en individ med unika egenskaper och behov.

elev på introduktionsutbildningenJeanette Gustafsson. Jeanette Gustafsson har efter tolv år i Göteborg hittat hem till Lerums kommun igen.

- Jag har jobbat många år inom funktionsstöd. För tre år sedan bestämde jag mig för att plugga till undersköterska på distans. Det var en utmaning när en passerat 50. Med en examen i bagaget kan jag få ett jobb inom Lerums kommun och ha närmare jobbet.

Jeanette bor i Gråbo och har redan börjat sin tillsvidareanställning på Höjdenhemmet, som skiljer sig från LSS-boenden.

- Det är mindre personaltätt och större enheter. Det är annorlunda och lärorikt.

 Varför går du kursen som nyutexaminerad?

- Jo det är viktigt. Dels finns det värdegrunder, rutiner och arbetssätt som är unika för Lerums kommun. Sedan kan jag alltid lära mig nya praktiskt delmoment och tekniker, för att spara min egen rygg och underlätta för brukarna.

Marie Blomqvist är verksamhetschef för hemtjänsten i Lerums kommun:

- Vi är glada över att kompetent och erfaren personal söker sig till vår kommun. Vi försöker snabbt att få ut dem i arbete efter introduktionsfasen.  Det är också ett värdefullt tillskott att andra verksamheter kan frigöra personal och stötta upp.

Fakta: Personalförsörjning

Den största utmaningen Lerum kommun står inför de närmaste månaderna är att klara av bemanningen inom framför allt äldreomsorg, hemtjänst och funktionsstöd. Det handlar om ökat vårdbehov och högre sjukfrånvaro bland personalen än normalt. Lerums kommun arbetar intensivt för att öka inflödet av vikarier. Arbetet samordnas av krisorganisationens bemanningsgrupp. Bemanningsgruppen fungerar som stöd till Sektor stöd och omsorgs ordinarie bemanningsenhet för att rekrytera och tillgodose behovet av personalresurser. Rekryteringskampanjer följs av urval, intervjuer, vård-och omsorgsutbildningar och introduktioner på arbetsplatserna. Verksamheter i kommunen har även inventerat tillgång till vård- och omsorgskompetens internt för att kunna lösa bemanning vid högre sjukfrånvaro.
www.lerum.se/dininsats