Konstnärlig gestaltning av tunneln i Floda

Publiceringsdatum : 2019-09-19

Nu är nästa steg klart för att öka känslan av trygghet, identitet och trivsel i gång- och cykeltunneln under Floda station. Konstnärerna Åsa och Linn Greaker står bakom målningen i trappuppgången. Till hjälp hade de elever i årskurs 5 på Centralskolan.

väggmålning i tunneln i FlodaElevernas workshop före gestaltningen inspirerade konstnärerna till målningen. I workshopen, liksom i målningen, avspeglas omgivningens färger och projektets ledord; vägar, vatten, spår, knutpunkt, mötesplats och resande.

Uppdragsgivare till projektet är Lerums kommun.