Kreativitet och relationsskapande möten ger effekt i brandskyddsarbetet

Publiceringsdatum : 2020-09-25

Du klottrar. Du eldar. Du förstör. Du vet att det är fel men det ger uppmärksamhet.

- I det här läget funkar det inte med gamla pekpinnar. De flesta av dessa ungdomar är vana vid ännu en vuxen som blir besviken. Att börja lektionen med att ställa frågor till eleverna om vad som är bra och inte på skolan brukar ge en snabb indikation på vem i klassen som vågar göra sin röst hörd. Samtidigt passar jag även på att lyfta fram de eleverna som är vana vid att inte ta plats. Det ger ofta en bra indikation på hur stämningsläget är i klassrummet, säger Christian Lööf, brandskyddssamordnare i Lerums kommun.

Vid varje brandincident på en skola i kommunen, kommer Christian på besök. Dels för en konsekvenslektion, dels för samtal med dem som varit med när det hände.

- Jag gör det som Räddningstjänsten tidigare gjorde. Vi kan agera snabbt så fort något händer. Gärna i så nära anslutning till händelsen som möjligt. Det är alltid skolans rektor som hör av sig. Sedan tar vi det härifrån.

Christian vet vad han talar om. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar både som mentor för ungdomar i riskzon och som behandlingsassistent på ungdomsboenden med inriktning alkohol och amfetaminmissbruk. Att han dessutom har arbetat som brandman på räddningstjänsten i Lerum i tio år gör att han vet vad han talar om. Sedan ett år tillbaka har Christian besökt skolorna.

- Att tända eld på grejer är ofta knutna till annat normbrytande beteenden som klotter och annan skadegörelse. Anlagda bränder skapar psykisk, fysisk och ekonomisk otrygghet vilket påverkar många i skolan och i övriga samhället. Numera finns det också en utbredd tystnadskultur i samhället. Du tjallar eller golar inte. Det innebär att ett par elever kan styra en hel klass utan att någon säger till lärarna. Undervisningen, tryggheten och nyfikenheten blir lidande. Jag vill slå hål på myten om gangsterlivets guldkant. Det är lätt för ungdomar att skapa en fascination av snabba pengar och dyra bilar, men reaktionen från eleverna tar en ny vändning när jag informerar om hur den kriminella världen fungerar.

Att utföra brott får konsekvenser, vad än ryktet säger. Du blir inte av med pricken i polisregistret. Du får inte det där jobbet du ville ha. Du skonas inte skadestånd. Och går det riktigt illa, kan du få skyddad identitet.

-Jag tar konkreta fall från bränderna i Torslandaskolan, Slottsskogshallen och Backabranden. Ett skämt går över styr och blir snabbt till en boja resten av livet. Via rektorn har vi oftast en ganska klar bild vilka som var med vid händelsen. Vi träffas sedan för att snacka om det och annat i livet. Vad vill de i livet? Drömmar? Fritidsintressen? Hur vill de bli uppfattade och respekterade?

Christian LööfUppdraget att gå ut i skolorna och informera om brandsäkerhet ligger egentligen på Räddningstjänsten Storgöteborg. Att gå ut så här är lite att tänka utanför kommunboxen. Christian tar fasta på ett av sina ledord: Att existera är att träda fram som människa. Genom att ha positiva förväntningar på eleverna ger samtalet på konsekvenslektionen en möjlighet för eleverna att göra positiva val i vardagen.

- Mitt uppdrag är att stärka brandskyddet i kommunen. För två år sedan fanns ingen brandsäkerhetssamordnare i kommunen. Nu skulle jag säga att vi ligger i framkant av brandsäkerhetsarbetet. Brandskydd handlar inte bara om fastighetens skydd utan även de personer som befinner sig där. Det här är ett av många sätt jag gör det på. Jag gillar att möta ungdomarna, du har max tio minuter på dig att skaffa dig ett förtroendekapital. Det avgörande är att vi på säkerhetsenheten och skolorna ser att det ger resultat, annars hade vi haft ett annat upplägg.