Lägesrapport om utbyggnad av E20 sträckan Tollered-Ingared

Publiceringsdatum : 2020-08-31

Sprängningsarbeten fortsätter i september och trafiken kommer att vara helt avstängd under korta stunder mellan klockan 9-15. Begränsad framkomlighet även vid underfarten vid Nääs Fabriker samt Båt Johans väg.

Även underfarten Kärrbogärde är helt avstängd.

Allmänt om utbyggnad av E20

  • Etappen byggs om till motorväg med hastigheten 100 km/tim.
  • Tre trafikplatser kommer att finnas på sträckan: vid Nääs fabriker, i Högelid och i Ingared.
  • På trafikplatserna vid Nääs och Ingared stängs befintliga av- och påfarter och standarden höjs på ramper samt vägren.
  • I Högelid byggs en ny kombinerad bro, där det blir både en vägbro och en passage för vilt.
  • Alla utfarter på sträckan kommer att stängas och de boende kommer att hänvisas till trafikplatserna. Rastplatsen och busshållplatser utmed E20 kommer att stängas.