Lägre vattenstånd kan leda till skred

Publiceringsdatum : 2020-03-06

I samband med att vattnet drar sig tillbaka i våra vattendrag och sjöar ökar riskerna för ras och skred. Lerums kommun uppmanar privata fastighetsägare att hålla extra uppsikt om de ser marksprickor, ras eller skred på sin egna fastighet.

Detta på grund av att de höga vattenflödena har orsakat ökad erosion och att vattentrycket i omgivande slänter är högt och då vattenståndet sjunker finns det inte längre något mothåll. Om det sker större händelser skall man kontakta Räddningstjänst, mindre händelser eller oro för ras och skred kan man höra av sig till Lerums kommun.

För mer information (Statens Geotekniska Institut).