Lång process för överklagad detaljplan i Floda snart över

Publiceringsdatum : 2018-11-02

Onsdagen den 31 oktober var mark- och miljööverdomstolen på plats i Floda för att titta på det område där kommunen antagit en detaljplan som skapar förutsättningar för ett nytt bostadsområde i centrala Floda.

Detaljplanen för nya bostäder vid Rurik Holms väg antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2017 men överklagades till mark- och miljödomstolen, som upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen. I januari 2018 överklagade Lerums kommun beslutet till mark- och miljööverdomstolen. Lerums kommun fick prövningstillstånd, vilket innebär att domstolen väljer att pröva beslutet. Som en del i prövningen besökte domstolen planområdet i Floda under onsdagen. Mark- och miljööverdomstolens beslut väntas komma i början av nästa år.

På länken nedan kan du läsa mer om detaljplanen och vad den innebär.