Ledningsarbeten på Uddaredsvägen i Floda påverkar framkomligheten för bussar och bilar

Publiceringsdatum : 2020-11-26

Vi kommer att reparera en dagvattenledning i Uddaredsvägen, i området kring Övre Hästhagsvägen. Vägen där är avstängd den 7-11 december, vilket innebär en omväg för bilisterna. Den 7-18 december stängs tre hållplatser av och hänvisning sker till Kusebackastigen eller Floda station. Parkeringsplatserna vid vändplatsen vid Kusebackastigen tas bort under perioden.

Vi börjar arbetet måndagen den 30 november med att bredda vändslingan vid Kusebackastigen, så att bussarna kan vända. På fredag den 4 december stänger vi av parkeringsplatserna på samma plats, dessa är sedan avstängda fram till dess då bussen inte längre vänder vid Kusebackastigen. 

Bussen vänder vid Kusebackastigen

Mellan 7-18 december stängs tre hållplatser stängs av, i bägge riktningarna: Björnbärsvägen, Lingonvägen och Svalörtsvägen. Hänvisning sker till hållplatserna Kusebackastigen och Floda station.

När linje 537 kommer från Lerum till Floda kör den via Orydsvägen upp till Kusebackastigen. Där vänder bussen och åker ner Orydsvägen igen till Alingsåsvägen för fortsatt färd fram till Floda station. Vägen blir omvänd då bussen kör mot Lerum.

Bilar behöver köra en annan väg

Udderadsvägen, vid gångtunneln vid Övre Hästhagsvägen, stängs helt mellan den 7 - 11 december. Bilisterna hänvisas till att köra en annan väg. Vi kommer samtidigt att gräva högre upp ovanför Övre Hästhagsvägen, men här kan bilarna passera.

Vi fortsätter att gräva i området längs Uddaredsvägen, men det går nu att passera med bil. Efter den 18 december är en fil öppen för bilar och trafiken regleras med trafikljus Det kan periodvis bli störningar i trafiken då vi behöver komma fram med våra maskiner.

Det kan bli störningar i form av buller från bland annat grävning. 

uddaredsvägen_2.jpg

Vid det röda krysset är vägen avstängd mellan 7-18 december. Blå cirkel är hållplats Kusebackastigen där bussen vänder.