Ledningsarbeten på Uddaredsvägen i Floda påverkar framkomligheten för bussar och bilar.

Publiceringsdatum : 2020-12-09

Vi håller på att reparera en dagvattenledning i Uddaredsvägen, i området kring Övre Hästhagsvägen. Rötter har trängt in i ledningen. För bilarna är vägen vid gångtunneln vid Övre Hästhagsvägen avstängd ytterligare en vecka mot tidigare information. Vi har även tidigarelagt planerade arbeten och kommer att fortsätta med ledningsarbeten i området.

Bussen vänder vid Kusebackastigen

Mellan 7-18 december är tre hållplatser avstängda, i bägge riktningarna: Björnbärsvägen, Lingonvägen och Svalörtsvägen. Hänvisning sker till hållplatserna Kusebackastigen och Floda station.

När linje 537 kommer från Lerum till Floda kör den via Orydsvägen upp till Kusebackastigen. Där vänder bussen och åker ner Orydsvägen igen till Alingsåsvägen för fortsatt färd fram till Floda station. Vägen blir omvänd då bussen kör mot Lerum.

Parkeringsplatser borttagna vid Kusebackastigen

För att bussen ska kunna vända har vändslingan breddats och parkeringsplatserna är borttagna fram till den 18 december.

Bilar behöver köra en annan väg

Udderadsvägen, vid gångtunneln vid Övre Hästhagsvägen, är helt avstängd mellan den 7 - 18 december. Bilisterna hänvisas till att köra via Orydsvägen. Samtidigt passar vi på att göra andra arbeten högre upp ovanför Övre Hästhagsvägen, men här kan bilarna passera.

Vi fortsätter att gräva i området längs Uddaredsvägen och fortsätter med andra planerade arbeten under nästa år. Efter den 18 december är en fil öppen för bilar och trafiken regleras med trafikljus. Det kan periodvis bli störningar i trafiken, och ibland av att vi behöver komma fram med våra maskiner. Vi rekommenderar att köra via Orydsvägen.

uddaredsvägen_2.jpg

Bildtext: Vid det röda krysset är vägen avstängd mellan 7-18 december. Blå cirkel är hållplats Krusebackastigen.