Ledningsarbeten vid Svalörtsvägen - Uddaredsvägen

Publiceringsdatum : 2021-01-25

Vi fortsätter nu med nästa etapp av ledningsarbetet vid Uddaredsvägen. Vårt arbete kommer att pågå från Svalörtsvägen ner till övre Hästhagsvägen. Biltrafiken påverkas, men kommer att komma fram.

Vi byter ut äldre VA-ledningar, det innebär att vi behöver gräva schakt med grävmaskin för att komma åt ledningarna. Vi kommer främst att hålla oss på gång- och cykelvägen. Gående och cyklister kan passera bredvid.

Trafiken kommer att påverkas periodvis, men du kommer att kunna passera vårt arbete. I början, när vi går över Svalörtsvägens infart, kommer vi att lägga ut körplåtar på ett körfält i taget, så att det hela tiden går att passera. Under de veckor vi gräver längs Uddaredsvägen, kan vi behöva stänga ett körfält och reglera trafiken med trafikljus. Troligen behöver vi även gå över Uddaredsvägen på två ställen för att koppla ihop oss med ledningar, men vi tror att det kommer att gå med att stänga ett körfält i taget och reglera med trafikljus.

Denna etapp beräknas bli klar under våren, då vi kommer fram till Hästhagsvägen. Vid förra etappen, när trafiken var avstängd, förberedde vi med en ledning under vägen. Nästa etapp blir neråt på Hästhagsvägen, vi återkommer med mer information när det blir dags.

Uddaredsvägen - Svalörtsvägen1.jpg

Den gula sträckan visar sträckningen av vårt arbete som startar denna vecka. Från busshållplatsen vid Uddaredsvägen, över Svalörtsvägen och ner till Övre hästhagsvägen.