Lekplatsen i Seatons allé - för fler lekande barn

Publiceringsdatum : 2018-09-25

För att alla barn ska kunna leka har parkenheten ordnat ny tillgänglighetsanpassad lekutrustning på lekplatsen i Seatons allé. Bland annat finns där det finns gungor med större sittyta för de barn som behöver mer balanshjälp. Lekplatsen är också utrustad med tydligare färger för barn som har nedsatt syn eller färgseende.

På lekplatsen vid Seatons allé finns ett spel under tak, dit man enklare kan ta sig upp till, och enklare kan stödja sig.

Kommunen har totalt 43 lekplatser. Många är gamla men underhållna, och idag när vi bygger nytt och rustar upp lekplatser tänker vi alltid på tillgängligheten. Kommunen har för närvarande åtta stycken tillgänglighetsanpassade lekplatser utspridda i olika kommundelar.

  • Nyebroparken i Lerum
  • Hultgrensväg i Lerum
  • Kring-Alles väg i Lerum
  • Rävstigen i Floda,
  • Spindelparken i Floda
  • Nabberundan i Tollered
  • Aktivitetsparken i Gråbo
  • Hovgårdsvägen i Sjövik

Andra lekplatser har rutschkanor med gångyta bredvid så ledsagare enkelt kan gå bredvid och stödja barn som åker, och det finns bakbord för sand som är tillgängliga för rullstolsburna.