Lerum agerar för att minska smittspridningen

Publiceringsdatum : 2020-11-24

På grund av den ökande smittspridningen tvingas Lerums kommun ställa in, pausa eller ställa om olika verksamheter.

  • Lerums gymnasiums årskurs 2 och 3 i de högskoleförberedande programmen har distansundervisning varannan vecka fram till jullovet.
  • Öppna förskolan, som i höst haft verksamhet utomhus, stänger nu helt.
  • Daglig verksamhet stänger helt året ut.
  • Träffpunkter för äldre pausar fram till andra veckan i januari. Verksamheten ställer om till telefonsamtal, utomhuspromenader och ibland vid trängande situationer personliga besök i hemmen.
  • Biblioteken har öppet men har ställt in alla sina publika aktiviteter och fungerar inte längre som en mötesplats. Flera digitala event, föreläsningar och uppläsningar erbjuds.
  • Alla kommunanställda som har möjlighet uppmanas att jobba hemifrån för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
  • All uthyrning och bokning av kommunens lokaler (gymnastiksalar med mera) till privatpersoner och företag pausas resten av året.
  • Särskilda boenden (äldreboenden och korttidsboenden) avråder från icke nödvändiga besök.
  • Fram till den 13 december har Komin begränsade öppettider, måndagar klockan 8-18, tisdagar, onsdagar och torsdagar 8-16.30 och fredagar 8-16.
  • Återvinningscentralen Hultet håller stängt fyra lördagar i rad (28/11-19/12) för att minska trängseln. Lördagen är den dag då det är flest besök.