Lerum är en rätt bra plats att bo på

Publiceringsdatum : 2020-01-16

Senaste visionsrapporten säger oss att Lerums kommun är en (i jämförelse med andra) bra plats att bo på, klimatfrågan är en mycket stor utmaning och - sist men inte minst – vi har mycket att lära inom området ekonomisk hållbarhet. Läs själv och begrunda.

Kommunfullmäktige i Lerums kommun antog i november 2009 Vision 2025 om att utvecklas till Sveriges ledande miljökommun. Hållbarhetsarbetet i dess nuvarande form grundar sig på Brundtlandkommissionens rapport från 1987 om hållbar utveckling. Visionsrapporten följer den hållbara utvecklingen i Lerum utifrån principer och indikatorer som inryms i de globala målen. Under varje princip visas vilka av de globala målen som har en koppling. Hållbarhetsprinciperna hjälper till att styra mot hållbarhet utan att diktera några direkta lösningar.

Förra årets visionsrapport, som bygger på faktaunderlag från 2018 och beslutades i kommunfullmäktige i september 2019, visar i begränsad omfattning hur de olika hållbarhetsdimensionerna hänger ihop och hur de samverkar med varandra. Kommande visionsrapporter kommer att utvecklas vidare inom detta område.

Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om ekologisk hållbarhet, den andra delen handlar om social hållbarhet och den tredje delen belyser ekonomisk hållbarhet med kopplingar till de två föregående delarna. Till rapporten finns en referens- och tabellbilaga som innehåller statistik, definitioner och källhänvisningar.

Läs mer om visionsrapporterna.