Lerum deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram

Publiceringsdatum : 2020-02-04

Ett bra företagsklimat underlättar för företag att starta, växa och anställa. Under våren startar Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommunala tjänstemän och politiker som vill förbättra och utveckla sitt lokala företagsklimat. Lerums kommun är med som enda kommun i Göteborgsregionen.

Målet med att delta är att få bättre insikt i det kommunala näringslivets behov och att lära av andra kommuner, för att på så sätt underlätta för tillväxt och utveckling i företagen. Ett bra företagsklimat är en förutsättning för ett sysselsatt och livskraftigt näringsliv.

- Lerums kommuns företagare förtjänar Sveriges bästa näringslivsklimat. Därför är näringslivspolitiken åter igen högt prioriterad från politiken och det gör mig stolt att vi blivit utvalda som en av elva kommuner att delta i programmet. Att vi fått förfrågan att delta visar att kommunens och näringslivets ambitioner och engagemang uppmärksammas även utanför vår kommuns gränser, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsprogrammet innehåller fyra utbildningsträffar där kommuner som valt att delta utbyter erfarenheter. Innehållet i programmet skräddarsys efter varje kommuns behov där ledarskap, kommunikation och myndighetsutövning är prioriterade förbättringsområden.

- Detta är ett led i vår satsning på lokalt näringslivsklimat och ligger i linje med den handlingsplan som vi håller på att ta fram tillsammans med näringslivet, Åsa Qvist, näringslivschef i Lerums kommun.

Inom utvecklingsprogrammet får varje kommunstyrelseordförande (KSO) en mentor. Mentorer är tidigare KSO som jobbat framgångsrikt med frågor kring företagsklimatet. Mentor och KSO bestämmer själva upplägg och innehåll för sina samtal. Alexander Abenius får Annette Riesbeck, före detta KSO (C) i Rättviks kommun.

- Vi är jätteglada för att Lerum vill vara med i vårt utvecklingsprogram. Vi hoppas kunna inspirera och stödja kommunerna i deras arbete att stärka företagsklimatet, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.