Lerum får bättre omdöme av företagen men tappar något i rankingen

Publiceringsdatum : 2020-09-23

Onsdag 23 september presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Lerums kommun hamnar på plats 123. Företagarna är mer nöjda för fjärde året i rad. I rankingen tappar dock Lerums kommun nio placeringar jämfört med föregående år.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes våren 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

32 897 företagare i hela landet har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2020 års uppdaterade enkät. Frågorna handlar om hur det lokala näringslivet uppfattar olika delar inom kommunen kopplat till företagande. Det sammanfattande omdömet som företagarna ger om företagsklimatet i kommunen stiger för fjärde året i rad.

- Det är glädjande att företagarnas samlade omdöme om företagsklimatet i vår kommun fortsätter stiga. Jag konstaterar att vi får ett gott betyg i många frågor men ser också att vi har en stor utvecklingspotential i frågor där betyget är sämre. De sistnämnda ska vi jobba intensivt med det kommande året för att stärka vårt förtroende ytterligare. Vi går i rätt riktning men jag är inte nöjd med att bara gå i rätt riktning. Vi ska till toppen, säger Alexander Abenius, kommunstyrelsens ordförande (M) och fortsätter:

- Vi är många företagare, politiker och tjänstemän som tillsammans kämpar för att skapa ett riktigt bra företagsklimat i vår kommun. Det är med gemensamma krafter vi ska stärka företagsklimatet ytterligare framöver.

Kommunens målsättning är att ha ett starkt lokalt näringslivsklimat och har de senaste åren arbetat aktivt med detta tillsammans med representanter ifrån näringslivet.

Åsa Qvist Ek, näringslivschef, kommenterar:

- Vi jobbar hårt tillsammans med näringslivet för att stärka det lokala företagsklimatet. Det är oerhört glädjande att vi i år fick ett högre sammanfattande omdöme från företagarna i Svenskt Näringslivs enkätundersökning men visst känns det tråkigt att vi inte klättrar i årets ranking men det betyder ju bara att fler kommuner är duktiga vilket i sig är bra. Detta är ett lagarbete som vi fortsätter med framåt för att vara en attraktiv företagarkommun.

Läs mer om rankingen här.