Halverad bygglovstaxa för dig som bygger energieffektivt

Publiceringsdatum : 2017-02-22

Lerums kommun halverar avgiften för bygglov och starbesked för dig som bygger riktigt energieffektivt.

Ska du bygga hus i Lerum? Då kan du få avgiften för bygglov och startbesked halverad – om du bygger mer energieffektivt än Boverkets normer. Lägger du dessutom till ett sedumtak eller når en miljöcertifiering, kan rabatten bli upp till 60 procent.

- Idag finns bra teknik och metoder för att bygga energieffektivt. Vi vill ge en morot, en miljörabatt, för att få fler att vilja nå lite längre, säger Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare i Lerums kommun.

För att få sänkt avgift behöver huset på något sätt använda förnybar energi, som solenergi. Bygglovsavgiften kan reduceras med 60 procent för dig som bygger nytt och kompletterar minst halva takytan med växter eller beställer ett miljömärkt hus. En förutsättning för att få sänkta avgifter är att du, i samband med att du söker bygglov, får energi- och klimatrådgivning genom Lerums kommun. Miljörabatten i taxan gäller i max fem år, till och med 31 december 2021.

- Lerums kommun har flera års erfarenhet av miljöstyrande bygglovstaxa och ser att det ger effekt. Byggnation med lägre miljö- och klimatpåverkan ger samtidigt de boende lägre driftskostnader. Tidigare gav Lerums kommun lägre avgifter på energidelen, men vi vet att byggmaterial har stor miljöpåverkan. Det har vi vägt in i den nya miljörabatten, säger Peter Rosengren.

Fakta

För halverad avgift behöver du som bygger nytt nå en av följande förutsättningar:

  • Behovet av värme och varmvatten i bostaden eller lokalen tillgodoses med bioenergi som solenergi, fjärrvärme eller annan bioenergi. Minst hälften av beräknad fastighetsel eller hushållsel ska tillgodoses med egen förnybar el, producerad inom den egna fastigheten.Energibehovet i bostaden eller lokalen är högst 50 procent av Boverkets ställda energikrav, och förses med solceller eller solfångare, minst 3 kW.
  • Bygglovsavgiften kan reduceras med ytterligare tio procent för dig som vid nybyggnation når någon av följande förutsättningar.
  • Minst hälften av byggnationens takyta täcks av sedumväxter eller annan växtlighet.Att byggnationen uppnår högsta klass i ett certifierat system för miljömärkning, exempelvis Miljöbyggnad, Svanen eller passivhus.

Rabatt med effekt

En enkät utförd av byggingenjörsstudenter vid Chalmers tekniska högskola visar att 21 procent av de som får information om möjligheten till sänkta bygglovsavgifter gör förändringar som ger lägre energibehov. Av dessa uppger 60 procent att de sänkta avgifterna var avgörande för de förändringar de gjorde och 40 procent uppger att de sänkta avgifterna i kombination med energirådgivning var avgörande för de förändringar de gjorde.