Lerum i topp i robusthet

Publiceringsdatum : 2020-09-24

Lerums kommun tar en stark fjärdeplats i konsultföretaget WSPs robusthetsindex som går att utläsa i rapporten ”Regionernas kamp” som rankar robusta och sårbara kommuner och regioner.

Syftet med rapporten är att identifiera några av de viktigaste drivkrafterna för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och regioner står sig i ett jämförande perspektiv.

- Lerums kommun är en attraktiv och välmående kommun som står stark inför framtiden. Det känns tryggt och bra, säger Alexander Abenius (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sveriges kommuner står inför en rad utmaningar. Dessutom har världen drabbats av en pandemi vars effekter ska hanteras. Rapporten ger en ögonblicksbild av läget i landets kommuner och regioner och belyser, baserat på statistik från SCB, riskfaktorer som kan göra en kommun extra sårbar.

Företaget har tittat på nyckeltal som utbildningsnivå, kommunstorlek, inflyttning, andel av befolkningen under 55 år med minst 10 år kvar till pension samt förvärvsintensitet, som ger en fingervisning om kommunens förutsättningar i framtiden.

Förvärvsinkomst samt förändring i förvärvsinkomst belyser arbetsmarknaden och företagens utveckling vilket indirekt säger något om den finansiella styrkan i kommunen och regionen. Omfattning av kunskapsintensivt näringsliv är också en viktig bestämningsfaktor för den regionala utvecklingen.

Läs mer om rapporten här.