Lerum i topp när företagarna betygsätter kommunens service

Publiceringsdatum : 2021-04-22

Lerums kommun hamnar på delad förstaplats när företagen betygsätter kommunernas myndighetsutövning. Inom alla områden som mäts höjer kommunen sina resultat, bland annat vad gäller bemötande, kompetens och effektivitet. Det visar resultatet av Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, Insiktsmätning.

- Vi har jobbat hårt över tid med vårt lokala näringslivsklimat och är otroligt glada över det fina resultatet. Särskilt roligt känns det att vi får ett NKI på 81 för bemötande. Vi ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar och då känns det väldigt bra att just bemötande får ett så högt NKI, säger Viktor Lundblad, tillförordnad ordförande i kommunstyrelsen i Lerums kommun.

Lerum klättrar från ett nöjd-kund-index på 68 till 75, i 2020 års resultat och placerar sig på delad första plats inom Göteborgsregionen, tillsammans med Mölndal.

- Det är mycket glädjande. Det är ett resultat av ett långsiktigt och strukturerat arbete. Vi har ett tydligt politiskt uppdrag att arbeta med en effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning. Det är som jag ser det en mycket viktig del av ett starkt lokalt företagsklimat, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Undersökningen Insikt mäter servicen i kommunernas myndighetsutövning. I Lerums kommun mäts nöjdheten hos företagare. En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen.

Sex myndighetsområden mäts:

 • brandskydd (går genom Räddningstjänsten StorGöteborg. Har inte tillräckligt med ärenden för att komma med i rankingen för Lerums del)
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.

- Vi är grymt stolta – men inte nöjda. Samtidigt som vi funderar på hur vi ska fira, funderar vi på hur vi blir ännu bättre. Långsiktighet och tydliga mål, kombinerat med dedikerade chefer och medarbetare är nycklarna. Målet är att den vi möter ska förstå. Vi har ansvaret för att det lyckas. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi behöver förstå andra människas drömmar och med den utgångspunkten guida i regelverk, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef myndighet Lerums kommun.

- Under pandemiåret 2020 har vi jobbat mycket med information och dialog till företagarna, vilket har uppskattats. Vi har också startat vår Lotsgrupp igen, där olika tjänstepersoner ger input i företagsärenden. Det innebär att företagarna snabbt kan få ett samlat svar från kommunen. En snabb och ibland mobil lotsgrupp kan vara ett mycket bra stöd för företagarnas frågor. Vi har också varit väldigt aktiva för att öka förståelsen för näringslivets behov och öka vår effektivitet utan att tumma på rättssäkerheten, säger Åsa Qvist Ek.

- Vårt lokala företagsklimat är viktigt och prioriterat i Lerums kommun och vi arbetar aktivt med våra företagarföreningar för att tillsammans stärka företagsklimatet. Inom politiken måste vi vara fortsatt tydliga i vårt uppdrag till förvaltningen, för att ge dem utrymme att prioritera företagsärenden och jobba långsiktigt med att utveckla ett serviceinriktat och effektivt myndighetsutövande. Vi vill ligga i framkant och ha ett starkt och positivt näringslivsklimat i kommunen. Nu är vi på mycket god väg, det vill vi inte släppa, säger Viktor Lundblad.

Resultat Lerums kommun

Helhet nöjd-kund-index, NKI, 2020: 75, (2019 NKI 68, 2018 NKI 69)

 • Information: 74, (2019 NKI 70, 2018 NKI 70)
 • Tillgänglighet: 75, (2019 NKI 72, 2018 NKI 73)
 • Bemötande: 81,(2019 NKI 75, 2018 NKI 76)
 • Kompetens: 76,(2019 NKI 70, 2018 NKI 71)
 • Rättssäkerhet: 78,(2019 NKI 69, 2018 NKI 72)
 • Effektivitet: 76,(2019 NKI 69, 2018 NKI 70)