Lerum i topp när vårdnadshavarna får säga sitt

Publiceringsdatum : 2021-05-03

I Göteborgsregionens (GR) enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg 2021 får Lerums kommun goda omdömen. Vårdnadshavare ger sammantaget högst betyg till Lerum och högst betyg i fyra av fem frågeområden.

Förskolan och pedagogisk omsorg i Lerums kommun har i flera år levererat mycket goda resultat när GR utfört sina mätningar. I år har verksamheten tagit ytterligare ett kliv. Enligt vårdnadshavarna.

- Det är väldigt roligt att höra att vårdnadshavarna är så nöjda med förskolornas verksamhet. Att leverera hög kvalitet under ett ansträngt pandemiår är verkligen en bedrift. Trots det ansträngda läget har personalen visat på stabilitet, trygghet och lärglädje. Systematiskt arbetar man hela tiden med att bli ännu lite bättre. Och det är precis så man hela tiden blir ännu lite bättre. Vi har just nu regionens bästa förskolor och jag vill rikta ett stort tack till alla dem som gjort det möjligt, säger Lill Jansson

Vårdnadshavarna fick svara på frågor om allt från normer och värden till lärande och barns delaktighet.

Vårdnadshavarna värdesätter särskilt att deras barn trivs och känner sig trygga. På dessa frågor svarade 96 procent av vårdnadshavarna i Lerums kommun att de var nöjda eller mycket nöjda.

- Extra roligt är det att förskoleverksamheten ökat likvärdigheten. Alla förskolor uppvisar mycket goda resultat. Det är en trygghet för vårdnadshavarna. Lerum är en barnkommun och den som bor här och har barn, ska veta att alla förskolor håller hög kvalitet.

Om rapporten

Den gemensamma undersökningen genomförs i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner sedan år 2017 och vänder sig till vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg. Undersökningen genomfördes mellan 18 januari och 21 februari 2021. Rapporten som gäller Lerum bygger på svar från 1513 vårdnadshavare av 2185 vilket ger en svarsfrekvens om 69 procent.

Resultatet används i medlemskommunernas systematiska kvalitetsarbete, verksamheterna får rapporter på avdelningsnivå förutsatt att det är sju eller fler svarande. Genom att använda samma enkät i samtliga medlemskommuner och i alla verksamheter ges också möjlighet att jämföra resultat i utvecklingssyfte.