Lerum klättrar från plats 60 till 36 på miljöranking

Publiceringsdatum : 2020-05-18

Lerums kommun var på femte plats 2013. Sedan har konkurrensen hårdnat och andra kommuner kommit i kapp. Men nu klättrar Lerum uppåt igen.

- Det visar att vi är på rätt spår igen och att vi fortsätter göra rätt saker. Jag noterar speciellt att företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd faktiskt har ökat sedan 2013, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.  

Det är tidningen Aktuell hållbarhet i samarbete med miljöredovisningsverktyget Miljöbarometern som årligen utför en kommunranking över Sveriges miljöbästa kommuner.   

Av undersökningen kan vi utläsa att Lerums kommun utför ett gott arbete inom:  

  • energi- och klimat  
  • andel fossilfria fordon  
  • vattenfrågor  
  • byggnader  
  • livsmedel    

Lerums kommun håller också positionerna genom goda resultat inom nöjd kund- och medborgarindex, avfall och återvinning och bullerhantering.   

Klättringen kunde blivit ännu högre om Lerums kommun hunnit ta fram ett ställningstagande om Agenda 2030, varit bättre på att balansera skyddsvärd natur i jämförelse med behovet av använda naturmark eller haft bättre uppföljning av kommunens upphandlingar och inköp att leverantörerna verkligen uppfyller hållbarhetskraven.    

- Plats 36 är inte dåligt bland 290 kommuner. Vi har haft betydligt högre placering tidigare år, men det är bara att konstatera att konkurrensen har hårdnat. I princip alla Sveriges kommuner har miljöarbete och hållbarhet högt på agendan, säger Jonas Edin, verksamhetsutvecklare inom hållbarhet i kommunen. 

Klicka här för att läsa mer om undersökningen.