Lerum kvar i mitten i företagsranking

Publiceringsdatum : 2018-10-03

Lerums kommun hamnar i år på 144 plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Kommunens sammanlagda resultat på enkätfrågorna blev 3,2 på en skala från 1-6, vilket är +0,2 sedan 2017. Många kommuner har gjort bra resultat, så trots att Lerums kommun får bättre omdöme i år backar kommunen tre placeringar. Förra året låg Lerums kommun på plats 141 i rankingen.

- Ett gott näringslivsklimat skapas av politiker, företagare och tjänstepersoner tillsammans. Vi har nyss anställt en företagslots som blir företagens stöd in i organisationen och ska underlätta deras kommunikation med kommunen. Den dialog vi har och det arbete vi gör fortsätter vi med för att nå framåt, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun.

Det sker ett antal aktiviteter för företag både när det gäller nätverksträffar och utbildningar för småföretagare.

- Vi jobbar också på med vårt näringslivsråd, upphandlingsråd och myndighetsråd. En av de saker som är mest glädjande med årets undersökning är att företagen fått svara på hur de tycker att näringslivsklimatet utvecklats under de senaste fem åren. Där har de som uttryckt att de tycker det blivit bättre tredubblats. Det är en positiv utveckling, säger Åsa Qvist Ek.

Svenskt Näringslivs ranking innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från Statistiska centralbyrån, SCB och kreditupplysningsföretaget UC.