Lerum mest populärt för barnfamiljer

Publiceringsdatum : 2021-08-12

P4 Göteborg rapporterade nyligen att Lerum är den kommun i regionen som har störst andel barn – mer än var femte invånare är mellan 0-14 år. Det visar siffror från SCB.

Antalet barn i skolåldern har ökat med mer än 25 procent de senaste tio åren.

- Utmaningen är att se till att vi har förskolor och skolor som kan ta emot elever och barn", säger Ann Blom, sektorchef för lärande i Lerums kommun i inslaget.