Lerum ska skyddas från kommande skyfall

Publiceringsdatum : 2020-09-22

Klimatförändringar med höjda temperaturer väntas leda till allt fler och mer intensiva skyfall i framtiden. För att bättre kunna planera hanteringen av dessa skyfall gav Lerums kommun konsultföretaget Tyréns i uppdrag att ta fram en skyfallskartering över kommunens tätorter.

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på 1 timme eller minst 1 mm på en minut. I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva vilket ökar risken för översvämningar. Förutom att översvämningar kan ha stor påverkan på samhällsviktiga funktioner kan de även innebära stora kostnader på grund av skador på fastigheter och infrastruktur. Det är därför av största vikt att varje kommun gör en skyfallskartering. 

– Lerum är en expansiv kommun vilket innebär att redan bebyggda områden förtätas eller att samhällen byggs ut. I karteringen har vi därför tittat på både områden som är bebyggda idag och områden som väntas bebyggas i framtiden. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna när man exempelvis skapar nya bostadsområden, säger Anna Karlsson, uppdragsansvarig och specialist på Tyréns. 

Med hjälp av numerisk modellering som följer MSB:s vägledning för skyfallskartering har Tyréns beräknat vilka områden i Lerums kommun som kommer vara extra utsatta vid kraftiga skyfall.  

Med skyfallskarteringen som underlag kan Lerums kommun göra riskanalyser och analysera vilka åtgärder som kommer att skydda dem vid kraftiga skyfall nu och i framtiden. Det finns flera olika sätt att göra detta. Ett sätt är att leda bort vattnet till ett område där det inte gör så stor skada. Just nu håller Lerums kommun på att titta på olika åtgärder för att trygga kommunen inför framtida skyfall.  

– Vi använder det underlag som Tyréns har tagit fram åt oss för att identifiera sårbara områden i kommunen och lägga upp en prioriteringsplan för vilka områden vi behöver minska riskerna för eller konsekvenserna av skyfallsrelaterade översvämningar. Detta med utgångspunkt i hot mot samhällsviktiga funktioner, risk för människoliv samt att ta vara på möjligheten att göra åtgärder i samband med att andra projekt ändå pågår i området, säger kommunens klimatanpassningsstrateg David Hirdman.