Lerum uppmärksammas för parkslidesbekämpning

Publiceringsdatum : 2019-10-21

Parkenheten i vår kommun testar en ny metod för att minska mängden parkslide. Parkslide är en invasiv växtart som snabbt kan sprida sig och orsaka skador på vattenledningar och husgrunder.

Den påverkar också inhemska växter negativt. Nu har SVT Nyheter Väst gjort ett reportage om vårt arbete som visades på tv söndag kväll.

Klicka här för att se filmen på SVT. 

Frågor och svar om parkslide

Vem är ansvarig för att ta bort parkslide?

Det finns i dagsläget ingenting som reglerar det juridiska ansvaret för arten. 

Finns det speciella kännetecken för parkslide?

Ja, parkslide har bambuliknande stjälkar och stora klargröna blad. När parkslide blommar får de små vita blommor som påminner om fläder.

Kan parkslide växa så djupt som 7 meter ner i marken?

Nej, i vissa fall kan däremot parkslide ha en rotutbredning 7 meter längs marken från befintliga skott. Det kan därför vara viktigt att undersöka hur spridd växten är innan eventuella åtgärder sätts in.

Är växtgift den enda metoden som fungerar för att bekämpa parkslide?

Nej, växtgifter är inte alls den enda eller den bästa metoden. Vid fel hantering av växtgifter kan plantan inta en ny form, så kallad bonsaieffekt, som är svårare att bekämpa och därmed rekommenderas ofta andra metoder.

Om jag rensat parkslide i min trädgård, var ska jag lämna avfallet?

Avfallet ska läggas i sopsäckar som återförsluts väl och sedan lämnas in till återvinningscentralen Hultet. Större jordmassor med rötter av parkslide hänvisas till avfallsanläggningar med hantering av miljöfarligt avfall. Viktigt är att inte lägga växten på någon kommunal kompost då risk för spridning finns.

Finns hjälp att få för att bli av med parkslide på sin tomt?

I dagsläget kan kommunen inte hjälpa privatpersoner med sanering eftersom det inte finns några nationella medel avsatta för detta. Det är därmed inte kommunens uppdrag.

Vilken metod är bäst för att få bort parkslide?

Tyvärr finns det inga studier gjorda i Sverige avseende vilken metod som fungerar. Möjligen kan en kombination av åtgärder vara bäst som att först ta ned bestånden och därefter täcka det med någon typ av markduk för att förhindra solinstrålning. Förmodligen kommer ändå skott att komma upp men åtgärden kan då upprepas så länge det behövs.

Är det något jag ska undvika?

Klippning har visat sig ge negativ effekt som ökad täthet och spridning. Det kan även vara riskabelt att gräva i området om inte en komplett sanering är planerad. Vid kemikalieanvändning finns det stor risk att påverka andra växter negativt samt att vi får en mer resistent form av parkslide.