Lerum vann Laddguldet 2018 - Sveriges bästa elbilskommun

Publiceringsdatum : 2018-06-07

Juryns motivering ”Lerum är ett föredöme att inspireras av. Under 2017 har ett stort antal elbilar levererats till den kommunala verksamheten, och laddinfrastrukturen för allmänheten har nyligen byggts ut ordentligt. Visionen är att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025.”

foto från Laddguldets prisutdelningPriset delades ut av Karin Svensson-Smith, riksdagsledamot samt ordförande för Trafikutskottet, till kommunens representanter Micaela Holmberg, utvecklingsledare och Olle Adolfsson, kommunstyrelsen.Sveriges mål är en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Den kommun och det företag som bidragit mest till omställningen till laddbara fordon belönas med Laddguldet, ett pris som har instiftats av 2030 – sekretariatet, Power Circle och Fortum Charge & Drive. I tisdags, på världsmiljödagen, var det dags för final och prisutdelning av den andra upplagan av Laddguldet. Årets vinnare i kommunkategorin är Lerums kommun följda av Eskilstuna kommun och Linköpings kommun på andra respektive tredje plats. På delad fjärdeplats kommer Göteborg och Orust.

- Kommunens roll i miljöarbetet är oerhört viktig. Därför försöker vi vara en föregångare genom att öka vår egen användning av elbilar samtidigt som vi aktivt arbetar med att skapa förutsättningar för kommunens invånare och företag att göra detsamma. Laddguldet är ett visionskvitto på att vi framgångsrikt lyckats med både och, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande. Ett stort tack till alla involverade medarbetare!

Kommunens arbete

Som föregångare:

  • Under 2017 gick vi från ett dussin elbilar till 53 elbilar som används i de tekniska verksamheterna och stöd och omsorgsfunktionerna.
  • Lerum har vunnit priset "Bäst på elbilar 2018", ett kvitto på att Lerums kommun har högst andel kommunala elbilar i Sverige.
  • Miljöbilpool med två elbilar för anställda och halvöppen för allmänheten.
  • Sedan 2012 förses nyproduktion av kommunala byggnader såsom parkeringshus, idrottshallar, förskolor, skolor, äldreboende och LSS  - boende med laddmöjligheter.

För att möjliggöra för invånarna, företag och organisationer:

  • Den första publika laddstolpen satte vi upp 2011 vid Bagges torg Sedan dess har det blivit många fler i samarbete med vårt kommunala energibolag Lerum Energi och innan sommaren så kommer det att finnas möjlighet för nära 50 elbilar att ladda samtidigt i Lerums kommun på 12 allmänna parkeringsplatser. Vid alla publika laddstolpar kan elbilsägare tillsvidare ladda gratis. 
  • Laddstolpe sommaren 2015 för den första lokala eltaxin. Projektering pågår nu för ett nästa skede med ett uttag per taxiparkeringsplats. I dagsläget finns 3 lokala eltaxi och en laddhybridtaxi.
  • Vår energi- och klimatrådgivare jobbar hårt för att även privata intressenter ska installera laddmöjligheter i sina projekt. Den största delen av rådgivningen går till privatpersoner om elbilar och hemmaladdning, men även till bostadsrättsföreningar och företag.

 All el till elbilarna är förnybar el från Lerum Energi.