Lerum visar klimatvägen på Europanivå

Publiceringsdatum : 2019-05-21

David Hirdman är expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg i Lerums kommun. I nästa vecka åker han ner till Lissabon för klimatanpassningskonferensen ECCA2019 (https://www.ecca2019.eu/) för att presentera det regionala nätverksarbetet som pågår i Västsverige.

Denna europeiska klimatanpassningskonferens anordnas vartannat år. David Hirdman kommer, tillsammans med Eva-Lena Torudd från Göteborgs Stad, att presentera hur kommunerna i GR-regionen samverkar inom klimatanpassning genom ett nätverk. Lerums kommun och Göteborgs Stad är två av de ledande klimatanpassningskommunerna i regionen.

- Detta nätverk är helt unikt inte bara i Sverige, i det sätt det är uppbyggt och fungerar, utan också i Europa. Det är av den anledningen som vi åker ner för att presentera vårt arbete för att inspirera andra och samtidigt knyta kontakter med andra aktörer inom klimatanpassning från olika delar av Europa för framtida kunskapsutbyten och samarbeten.

Lerum arbetar aktivt med klimatanpassningsfrågorna både på kort och lång sikt och har en ledande roll i detta arbete regionalt.

- Fortsätter vi med det målinriktade arbete som nu påbörjats kommer vi inom kort även att tillhöra de ledande kommunerna nationellt när det kommer till dessa utmaningar. Jag ser det som otroligt inspirerande och en fantastisk möjlighet för Lerums kommun, säger David.