Lerums förskolor i topp i Göteborgsregionen

Publiceringsdatum : 2018-12-18

Lerums kommuns förskolor och pedagogiska omsorg får höga betyg i den enkät till barnens vårdnadshavare, som genomförts under hösten i Göteborgsregionens samtliga kommuner.

2018 är tredje året enkäten genomförs och på samma sätt som 2016 och 2017 placerar sig Lerum i topp i undersökningen. Resultaten för Lerums kommun är högre än i Göteborgsregionen som helhet på samtliga frågor i undersökningen. Svarsfrekvensen var 82 procent, vilket är högst av samtliga deltagande kommuner. I enkäten deltog både kommunala och fristående förskolor.

- Jag är stolt över det arbete som bedrivs i förskolorna och den pedagogiska omsorgen i vår kommun. Våra verksamhetschefer Ann Blom och Karin Persson har under en lång rad av år arbetat tillsammans med förskolecheferna och våra medarbetare för att utveckla förskoleverksamheten och det är roligt att få detta tydliga bevis på att vi gör ett bra arbete. Vi arbetar tillsammans för att barnen ska vara trygga i våra förskolor, att de ska få möjlighet att vistas i mindre grupper under delar av dagen och att de ska få möta en stimulerande pedagogisk verksamhet, säger Elisabeth Westin, sektorchef Sektor lärande och skolchef i Lerums kommun.

- Det är jätteroligt att se goda resultat i enkäten i år igen. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och vi ska ha ett tydligt lärandeperspektiv i våra förskolor. Eftersom vi blir fler och fler barn i Lerums kommun ska vi fortsätta satsningen på nya förskolor, samtidigt som vi ska ha en positiv syn på föräldrars möjlighet att själva påverka och välja form av barnomsorg, säger Lill Jansson (L), kommunalråd.