Lerums kommun återställer vattennivån i Lilla Stamsjön

Publiceringsdatum : 2019-08-22

Lerums kommun återställer vattennivån i Lilla Stamsjön. Arbetet startar omgående. Åtgärderna återställer sjönivån, minimerar risker för översvämningar, och kommer stärka biologiska värden i sjön och i Alebäcken.

- Vi gör bedömningen att det finns risk för skador på dammen om vattenflöden skulle öka mycket snabbt. Det skulle kunna få konsekvenser på de närmaste fastigheterna men också på områden längre nedströms. Risken för att flödena ökar snabbt är större mot höst och vinter, därför gör vi åtgärderna nu, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef Sektor samhällsbyggnad, Lerums kommun.

Situationen i sjöns utlopp, vid dämmet och vid dammkonstruktionen har följts kontinuerligt. Gradvis har dammens skick försämras. Genom att ta bort dammkonstruktionens dämmande funktion minimeras risken för dammbrott och de konsekvenser det kan föra med sig. Det är inte bara bekymmer om det kommer plötsliga höga flöden. Våren 2016 fick Lilla stamsjön en låg vattennivå när dämmet i sjöns utlopp stod öppet. Det har inneburit skador på sjöns djur- och naturliv och risker för biologin i Alebäcken.

- Med de här åtgärderna tar vi också vårt naturvårdsansvar och gör det möjligt för lax och öring att åter röra sig fritt mellan sjö och bäck, säger Per-Ola Johannesson.

För att göra åtgärderna i vattnet behövs tillstånd av mark- och miljödomstolen. Det kan ta cirka ett år att få tillstånd. Men eftersom åtgärderna innebär att riskerna med dammen elimineras, görs de ändå nu, när risken för skador på Alebäckens biologi är som lägst. Lerums kommun har haft dialog med länsstyrelsen som uttrycker att de föreslagna åtgärderna inte innebär betydande miljöpåverkan. Processen med tillstånd hos mark- och miljödomstolen är igång. Kommunstyrelsen har beslutat att en del av åtgärderna påbörjas omgående.

Åtgärder vid dämmet i Lilla Stamsjön

  1. I Lilla Stamsjöns utlopp byggs en V-formad så kallad sjönacke av natursten och grus. Den dämmer sjön på ett självreglerande sätt och håller sjön i en nivå som ungefär motsvarar den äldre vattennivån.
  2. När sjönacken skapats, sågas ett parti ut i den gamla dammen och kanalen rensas till tillräcklig storlek för att släppa förbi också stora flöden. Därmed är belastningen på dammen borta.
  3. Tredje åtgärden innebär att en trappliknande forssträcka som fungerar som fiskväg skapas. Det görs genom att stenar plockas om i en äldre bäckbotten på en sträcka nedströms och uppströms dammen på cirka 45 meter.

Åtgärd 1 och 2 genomförs nu och beräknas vara klart i september. Lerums kommun avvaktar med fiskvägen tills tillståndet från mark- och miljödomstolen är klart och väntas göra den åtgärden under augusti-september nästa år.